Συνεργασίες

Η επιλογή της εξειδίκευσης της SafePlus στους κλάδους Ζωής , ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συνεργατών – ασφαλιστών και βασίζεται στην μεγάλη μας εμπειρία στον χώρο των Πωλήσεων . Η εξειδίκευσή μας αυτή , εξασφαλίζει στους συνεργάτες μας :

  • Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
  • Εξειδικευμένη , σε βάθος τεχνογνωσία
  • Στρατηγικές συνεργασίες
  • Πλουραλισμό επιλογών και προϊόντων
  • Οργάνωση αναγνώρισης αναγκών ασφαλισμένου και συγκριτική άποψη για τις επιλογές προϊόντων
  • Εμπειρία στελεχών
  • Κίνητρα , bonus , ταξίδια κ.λπ.

safe plus synergasia

Τέλος με το πρωτοποριακό SafePlus / Νοσοκομειακό , η SafePlus έφερε στους ασφαλιστές που έχουν κύρια απασχόληση τις Γενικές Ασφαλίσεις , την δυνατότητα να περάσουν από ένα ασταθές χαρτοφυλάκιο Κλάδου Αυτοκινήτων , σε ένα περιβάλλον πελατολογίου Υγείας , χωρίς να χρειαστεί να μάθουν διαδικασίες αίτησης και προγράμματα Ζωής / Υγείας .

Το περιβάλλον αυτό , εκτός από δυνατότητα cross – selling , εξασφαλίζει την σταθεροποίηση του πελατολογίου τους στο χώρο της Υγείας , όπου η ασφαλιστική συνείδηση του Κοινού είναι πλέον γεγονός .

Η SafePlus , αν και Πρακτορειακή Ζωής , δεν ρωτά τον συνεργάτη αν ξέρει από Κλάδο Ζωής :

Δεν χρειάζεται να ξέρει !