Προγράμματα Σύνταξης

Από την φύση του ο Άνθρωπος δεν μπορεί να αποθηκεύσει την . . . εργασία του , ώστε να την διαθέτει και να αμείβεται γι’ αυτήν όταν γεράσει ! Έτσι , χρειάζεται να έχει εξασφαλίσει , από νεότερος , τα αναγκαία εισοδήματα για εκείνη την περίοδο της ζωής του.

 

safe plus

 

Η Κοινωνική Ασφάλιση με έναν αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο , ήταν οργανωμένη για να το κάνει αυτό , χρησιμοποιώντας τις εισφορές των ενεργών εργαζομένων και των εργοδοτών , για να καταβάλει τις συντάξεις των ήδη συνταξιούχων της προηγούμενης γενιάς, ( Συμβόλαιο των Γεννεών ) , βασισμένη σε συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία .

Όμως , σταδιακά τα στοιχεία αυτά έχουν ανατραπεί ( σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής των ανθρώπων / αύξηση των εν ζωή συνταξιούχων , μείωση του ρυθμού γεννήσεων και μείωση του αριθμού των εργαζομένων ) .

Για κάθε κοινωνία έρχεται , κατά συνέπεια , η εποχή που το παλαιότερο μοντέλο θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα καταλληλότερο . Στο μοντέλο αυτό κυρίαρχο στοιχείο είναι η οργανωμένη ( και η επιβεβλημένη νομοθετικά ) αποταμίευση του κάθε ατόμου για την μελλοντική του σύνταξη . Μέρος του μοντέλου αυτού αποτελούν τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα της Ιδιωτικής Ασφάλισης .

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να προσφέρουν προγράμματα με «ελαστικές» απαιτήσεις ασφαλίστρων που μπορούν να ανταποκριθούν σε μεταβαλλόμενα , στην διαδρομή των ετών , εισοδήματα .

Χρειάζεται να εξεταστούν προσεκτικά οι ανάγκες / δυνατότητες του κάθε ατόμου για να επιλεγεί το καταλληλότερο πρόγραμμα .

Στην SafePlus προσφέρουμε αυτή την δυνατότητα στον ασφαλισμένο με τον επαγγελματισμό και την σοβαρότητα που απαιτείται .