Ομαδικά Προγράμματα

Η επιλογή , ακόμη και μικρών επιχειρήσεων , να καλύπτουν με ομαδικά προγράμματα Ζωής και Υγείας το προσωπικό τους , παραμένει , παρά τις οικονομικές δυσκολίες , μια αποδοτική επένδυση , καθώς εξασφαλίζει σειρά από θετικά σημεία στο περιβάλλον εργασίας .

 

safe plus

Με τις αναπόφευκτες εξελίξεις λόγω του δημογραφικού προβλήματος στον χώρο των Συντάξεων στην Κοινωνική Ασφάλιση , οι σκέψεις για Συνταξιοδοτικά Ομαδικά Προγράμματα έχουν επανέλθει στην Αγορά . Σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν και ορισμένα φορολογικά κίνητρα που έχουν διαμορφωθεί τελευταία .

Σε όλο το φάσμα των Ομαδικών Ασφαλίσεων η SafePlus , μέσα από την κορυφαία εμπειρία των στελεχών της στον τομέα , είναι σε θέση να σχεδιάσει τις σωστές λύσεις για κάθε επιχείρηση και στη συνέχεια να εξασφαλίσει τις καλύτερες σχετικές προτάσεις από τις καθιερωμένες στον χώρο αυτό Ασφαλιστικές Εταιρείες .