Μέσω της Safe Plus η ομαδική ασφάλιση των σουπερμάρκετ Κρητικός στην Generali

Μέσω της Safe Plus η ομαδική ασφάλιση των σουπερμάρκετ Κρητικός στην Generali

Από την 1η Μαρτίου 2016 τα σουπερμάρκετ ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός ασφάλισαν το προσωπικό τους με ομαδικό συμβόλαιο στην Generali, ενώ η όλη διαδικασία της ασφάλισης (σχεδιασμός, έρευνα αγοράς, υποστήριξη) έχει ανατεθεί στη Safeplus Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.

Στην φωτογραφία διακρίνονται, από αριστερά: Γ. Κατσάνης (διευθυντής πωλήσεων ομαδικών, Generali), Τ. Κυρλάκη (διευθύνουσα σύμβουλος, Safeplus), Γ. Κυρλάκης (μέλος Δ.Σ., Safeplus), Α. Κρητικός (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός), Δ. Κοντός (εμπορικός διευθυντής, ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός) , Γ. Κοντογιάννης (τεχνικός υπεύθυνος, Safeplus), Μ. Σαλούρος  (επιθεωρητής πωλήσεων, Generali).

 

Πηγή : Insurance World