Μέσω της Safe Plus η Ομαδική Ασφάλισης της Basket League

Μέσω της Safe Plus η Ομαδική Ασφάλισης της Basket League

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 , οι αθλητές της Basket League , θα απολαμβάνουν τις καλύψεις Ομαδικής Ασφάλισης της Metlife .

Η διαδικασία της ασφάλισης ανατέθηκε στη Safe Plus Πράκτορες Ασφαλίσεων, λόγω  εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας ,  στους Κλάδους Ζωής , Υγείας και Ομαδικών .