Η Εταιρεία

Η  Safe Plus Πράκτορες Ασφαλειών Α.Ε.  , δραστηριοποιείται στο χώρο της διαμεσολάβησης Ασφαλειών και ειδικεύεται αποκλειστικά στις Ασφαλίσεις Ζωής , Υγείας , Σύνταξης και Ομαδικών .

Η εξειδίκευση αυτή , μοναδική στο χώρο , μας δίνει την δυνατότητα της αναλυτικής προσέγγισης των προγραμμάτων Ζωής / Υγείας / Συντάξεων / Ομαδικών που διατίθενται στην Αγορά , ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις βέλτιστες λύσεις για τις ειδικές , προσωπικές ανάγκες του κάθε ασφαλισμένου . Η προσέγγιση αυτή επεκτείνεται και στους συνεργάτες μας , ώστε να τους προσφέρει την απαραίτητη , οργανωμένη πληροφόρηση για να εξυπηρετούν πληρέστερα και ταχύτερα τους ασφαλισμένους τους .

Στο πλαίσιο και στην κατεύθυνση αυτή , η Εταιρεία μας σχεδίασε μια εντελώς πρωτοποριακή διαδικασία / πρόγραμμα ασφάλισης , το SafePlus / Νοσοκομειακό , σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία Generali , το οποίο διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική Αγορά .