Ασφαλιστικά Προγράμματα Υγείας

Οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του Κοινού για την νοσηλεία και το περιβάλλον της νοσηλείας ( Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ) στη σημερινή Ελλάδα , σε συνδυασμό με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα , έχουν εγκαταστήσει μια νέα πραγματικότητα για τα προγράμματα Υγείας που προσφέρει η Ιδιωτική Ασφάλιση .

 

safe plus health

 

Το Κοινό , για πρώτη φορά , διαμορφώνει ενεργή ασφαλιστική συνείδηση προσεγγίζοντας ( και όχι προσεγγιζόμενο ) ασφαλιστικά προγράμματα περίθαλψης που να χαρακτηρίζονται από :

  • Οικονομικό ασφάλιστρο
  • Πληρότητα παροχών
  • Δυνατότητα συνδυασμού με την Κοινωνική Ασφάλιση

Ιδιαίτερα , στην ανάγκη για συνδυασμό Κοινωνικής και Ιδιωτικής ασφάλισης στην πράξη , οδηγεί η συνεχώς βελτιούμενη Ιατρική Τεχνολογία , που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για την εγκατάσταση της , σε συνδυασμό με το σταθερό αυξανόμενο μέσο όρο επιβίωσης του ανθρώπου και την εμφάνιση νέων ασθενειών από το γεγονός αυτό .

Στην Ασφαλιστική Αγορά , οι Ασφαλιστικές Εταιρείες προσφέρουν στο Κοινό προγράμματα Υγείας τόσο για Πρωτοβάθμια όσο και για Δευτεροβάθμια Περίθαλψη , καθώς και προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής ( check up ) .

Ο υποψήφιος ασφαλισμένος πρέπει να υποστηρίζεται αρχικά στον προσδιορισμό των αναγκών του και των οικονομικών δυνατοτήτων του και στη συνέχεια στην επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προγράμματος .

Στην SafePlus κάνουμε ακριβώς αυτό , με επαγγελματισμό και σοβαρότητα .