Ασφαλιστικά Προγράμματα Ζωής

Αν και λόγω των ειδικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών το Κοινό εστιάζει την προσοχή του στα προγράμματα Υγείας , δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει η χρησιμότητα των προγραμμάτων για την ασφάλιση Ζωής ( παροχή κεφαλαίου στην περίπτωση θανάτου ).

 

 

Οι ασφαλίσεις Ζωής διαθέτουν προγράμματα ασφάλισης ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες του ανθρώπου :

  • Απλή ασφάλιση
  • Ισόβια
  • Μικτή
  • Επιβίωση ( εφάπαξ στην συνταξιοδότηση ή στην ενηλικίωση – παιδικά )

Τα προγράμματα αυτά ανάλογα με τις ανάγκες συνοδεύονται και με καλύψεις Ατυχήματος , Μόνιμης Ανικανότητας και Σοβαρών Ασθενειών .